FRAKCE


Frakce aka Aliance, Guilda

Všechny příkazy najdete pod článkem!

Každý hráč má právo vytvořit si svoji frakci nebo do nějaké vstoupit. Co z toho hráč má? Pokud si hráč založí frakci může využívat možnosti tzv. claimu(území jednoho chunku 16×16). To znamená, že hráči kteří nejsou v jeho frakci nemohou v daném claimu ničit, zraňovat hráče frakce a ani otevírat bedny nebo dveře. Také si může nastavit domov frakce na který může portovat.

Ve frakci jsou 4 hodnosti. Majitel, moderátor, člen a rekrut. Majitel má nejvyšší moc ve frakci. Může vybírat peníze z frakce, stanovit nové moderátory, nového vlastníka a tak dále. Moderátor je něco jako pravá ruka vlastníka. Může zvat nové hráče, vyhazovat ty co za nic nestojí, zabírat další území frakce nebo ho odebírat. Člen má jednoduchý úkol a to bojovat za svoji frakci a sloužit ji. Rekrut nemůže skoro nic. Nemůže ve frakci stavět a tak dále. Aby se z něj stal člen musí ho moderátor nebo vlastník frakce povýšit příkazem /f promote jméno.

Aby frakce mohla mít claimy musí mít hráči tzv. power. Každý hráč může mít power v rozmezí -10 až 10. Pokud hráč umře ztratí power a pokud delší dobu neumře tak power získá. Další potřebná věc jsou peníze. Jeden claim stojí 100 Sileonů, takže je důležité aby hráči pravidelně přispívali.

Zde jsou vypsány všechny potřebné příkazy pro vlastníka frakce, moderátora a člena

Příkazy

přijmout pozvánku do frakce
/f join jméno frakce

Příkazy pro vlastníka frakce (vlastník může používat příkazy pro moderátora a hráče!)

vytvořit frakci
/f create jmeno – Stoji 1000 Sileonu

nastavit domov frakci
/f sethome – 100 Sileonu

změnit jméno frakce
/f name jméno

udělat z hráče moderátora
/f mod jméno hráče

vybrat peníze z frakce
/f money withdraw částka

nastavit nového vlastníka frakce
/f owner jméno

Příkazy pro moderátora (moderátor může používat příkazy pro hráče!)

nastavit domov frakci
/f sethome – 100 Sileonu

zabrat území pro frakci
/f claim one – Stoji 100 Sileonu

odebrat území frakce
/f unclaim one – Frakce dostane zpět 50 Sileonu

pozvat hráče
/f invite add jméno hráče

vyhodit hráče z frakce
/f kick jméno hráče

nastavit description frakce (to co uvidí hráč když vstoupí na území)
/f desc text

nastavit spojence
/f ally jméno frakce

nastavit neutrální frakci
/f neutral jméno frakce

nastavit nepřátele
/f enemy jméno frakce

povýšit hráče
/f promote jméno

degradovat hráče
/f demote jméno

Příkazy pro členy frakce

Zjistit info o frakci
/f who

Naportit na domov frakce
/f home – stoji 40 Sileonu

mapa frakci
/f map

frakční bilance
/f money bilance

poslat peníze do frakce (hráč->frakce)
/f money deposit částka

odejít z frakce
/f leave

Členové frakce si mohou zapnout vlastní chat

Chat spojeneckých frakcí
/f c a

Chat neutralních frakcí
/f c t

Chat znepřátelených frakcí
/f c e

Chat pouze frakce které jsi členem
/f c f

Normální chat
/f c p