KOLEKTORY

Lapis, redstone a emerald ore

Lapis, redstone a emerald ore jsou základní složky, ze kterých čerpají národy sílu a své schopnosti. Díky těmto speciálním vlastnostem se lapis, redstone a emerald ore vyskytují pouze v kolektorech a nelze je jakkoliv vytěžit. Při pokusu o vytěžení s enchantem silk touch vypadne pouze stone!!

Kolektory
Kolektory jsou místa, kde se koncentruje vysoká energie z lapisu, redstonu a emeraldu. Díky tomu je tam možné získat ore daného typu. Každý hráč může z jednoho kolektoru vybrat jedno ore za 24 hodin. Na světě se nachází celkem čtyři kolektory. Dva pro lapis ore a dva pro emerald ore. Kolektory pro redstone ore jsou čtyři a nachází se v pekle.

Lapis ore kolektor
kolektor